Nastavení slevových kupónů

Jak nastavit slevový kupón?

V administraci svého e-shopu klikněte na Slevy, které se nacházejí v horním menu.

Klikněte na možnost Přidat skupinu. Nyní se vám zobrazí karta obecné, na které jsou údaje, které je třeba vyplnit.

 • Název
  Vyplňte název (tato položka je jako jediná povinná a proto je nutné ji vyplnit).
 • Minimální cena objednávky
  V případě, že bude kupon možné použít na objednávku od určité hodnoty, zadejte částku. Např. kupon s 10% slevou je možné použít až při nákupu nad 500 Kč.
 • Vícenásobná použitelnost
  Pokud chcete, aby bylo možné slevový kupón použít několikrát, zaškrtněte tuto možnost. Pokud chcete, aby bylo možné slevový kupón uplatnit pouze jednou, políčko nezaškrtávejte. To využijete např. v případě, že se bude sleva vázat pouze na konkrétního zákazníka.
 • Datum platnosti
  Vyplňte platnost kupónu. Kliknutím zvolte datum, od kterého slevový kupon platí a datum, kdy platnost kuponu končí.
 • Kombinace s jinými skupinami slevových kupónů
  Do e-shopu můžete přidat libovolné množství kuponu. Zaškrtnutím políčka “Kombinace s jinými skupinami slevových kupónů” si určíte, že tento kupon je možné použít spolu s jiným kupónem. Jestli ale nechcete, aby vaši zákazníci používali s tímto slevovým kuponem spolu s jiným kupónem nechte políčko odškrtlé.
 • Administrační poznámka
  Zde můžete zadat svůj vlastní popis konkrétní slevy. Např. že se jedná o 10% slevou, při nákupu nad 500 Kč.

Jakmile máte vyplněné všechny položky, nezapomeňte uložit.

Po uložení se vám vedle karty obecné zobrazí další položky:
Nastavení – e-shop slevový kupon
Kupony

Přejděte tedy na druhou záložku Nastavení – e-shop slevový kupón

Z rozevíracího seznamu můžete vybírat tyto druhy slev:

 • procentuální sleva z ceny objednávky
 • hodnota slevy z ceny objednávky
 • hodnota slevy z ceny každého produktu

Procentuální sleva z ceny objednávky

Pokud chcete vytvořit slevové kupony na procentní slevy z ceny objednávky zvolte v nastavení slevového kuponu tuto možnost. Zadejte výši procentní slevy, např. 30. Uložte a přejděte na poslední záložku Kupony. Zde si můžete vybrat, jestli chcete kupon zadat ručně nebo náhodně vygenerovat.

Chcete-li kódy generovat automaticky, přejděte na možnost Vygenerovat kódy. Zadejte počet kódu, které chcete vygenerovat. Dále vyplňte počet znaků, které kód bude mít a zvolte znaky, které kód bude obsahovat (zda bude obsahovat čísla, písmena a nebo oboje). Uložte.

Chcete-li zadat kód ručně, klikněte na tlačítko Přidat kupon. Zadejte kupón ve vlastním formátu a uložte.

Slevový kód může být vázán i na konkrétního uživatele. Pokud chcete vygenerovat kód pro některého zákazníka, jednoduše ho přidejte ke kuponu. Vyberte si kupon a dejte upravit (ikonka tužky). Teď už jen stačí kliknout do políčka Zákazník a vybrat konkrétního zákazníka. Uložte.

Hodnota slevy z ceny objednávky

Hodnota slevy z ceny objednávky je další druh slevy, kterou můžete vytvořit. Můžete vytvořit slevový kupón na nějakou konkrétní částku a získání podmínit nákupem nad určitou hodnotu. Např. Sleva 200 Kč při nákupu nad 1 000 Kč nebo jen Sleva 100 Kč na nákup.

Tuto slevu vytvoříte stejným způsobem. Klikněte na tlačítko Přidat skupinu, vyplňte všechny potřebné údaje a uložte. Na záložce nastavení zvolte typ slevy. V tomto případě Hodnota slevy z ceny objednávky a zadejte výši slevy.

Dále máte na výběr možnost přidat Produkt, na který se bude sleva vztahovat. Pokud může být sleva uplatněna pouze na některý produkt nebo produkty, klikněte do políčka “Produkt” vyberte si produkty a uložte.

Pokud produkt nevyberete, bude se sleva vztahovat na celý nákup.

Na poslední záložce kupony si můžete vygenerovat kupony nebo je zadat ručně.
Přidat můžete i zákazníka, pro kterého má být kupon určen. Jestliže zákazníka nevyberete, bude slevový kupon možné použít každý bez přihlášení.

Hodnota slevy z ceny každého produktu

Hodnota slevy z ceny každého produktu je posledním druhem slevy, kterou můžete pro své zákazníky vytvořit. Vytvořit můžete např. slevu 50 Kč na nějaký konkrétní produkt nebo na každý produkt.

Klikněte na tlačítko Přidat skupinu, vyplňte všechny potřebné údaje a uložte. Na záložce nastavení zvolte typ slevy. V tomto případě Hodnota slevy z ceny každého produktu a zadejte výši slevy (např. 50 Kč). Pokud se má sleva vztahovat pouze na některé produkty, klikněte do políčka “Produkt” a vyberte všechny produkty, na které bude možné slevový kupón použít. Uložte

Pokud produkty nevyberete, bude se sleva vztahovat na každý produkt ve vašem e-shopu.

Na poslední záložce kupony si můžete vygenerovat kupony nebo je zadat ručně.
Přidat můžete i zákazníka, pro kterého má být kupon určen. Jestliže zákazníka nevyberete, bude slevový kupon možné použít každý bez přihlášení.