Obrázky produktů

Přidání obrázků k produktům

Ke každému produktu je možné vložit obrázek. Přejděte na detail produktu, který chcete upravit a klikněte na záložku obrázky. Klikněte na tlačítko Přidat obrázek a vyberte obrázek ze svého počítače. E-shop automaticky vyplňuje název a popis výrobku za Vás. Zkopíruje stejná data, která zadáte do názvu produktu a jeho stručného popisu (kartě Obecné). Tyto automatické popisky můžete upravit. Uložte.

obrazky-produktu

K produktům můžete vkládat neomezené množství obrázků. Pokaždé stačí znovu kliknout na možnost Přidat obrázek.

Pokud si nepřejete automatické předvyplňování názvu a popisku u obrázku, můžete tuto možnost zrušit:
Klikněte na záložku Nastavení v horním menu. Klikněte na záložku Produkty v levém menu. A v části Defaultní hodnoty odškrtněte možnost Předvyplnit název obrázku z produktu a možnost Předvyplnit popis obrázku z produktu. Uložte.

obrazky-produktu