Vlastnosti produktu

K čemu vlastnosti produktu slouží?

K jednotlivým produktům je možné přiřadit různé vlastnosti, které jsou součástí popisu (na e-shopu se zobrazují pod názvem technické parametry). Zadávání vlastností produktu je volitelné. Můžete je využít např. v případě, že prodáváte produkty, které mají mnoho technických parametrů (především různá elektronika). Místo zdlouhavého vyplňování technických parametrů do popisu produktu, můžete vše přehledně zobrazit pomocí funkce Vlastnosti. Jednotlivé parametry se zobrazí přehledně v tabulkách.

vlastnosti-produktu-eshop

V administraci Vašeho e-shopu naleznete funkci Vlastnosti v detailu každého produktu. Klikněte na záložkou Produkty, vyberte některý produkt a přejděte na záložku Vlastnosti. Vlastnosti se zobrazují i v levém menu, kde jsou označené jako Produktové vlastnosti.

vlastnosti-produktu

 

Přidání vlastností v produktu

Na záložce Produkty v horním menu upravte nebo přidejte nový produkt, ke kterému chcete přidat konkrétní vlastnosti. Přejděte na záložku Vlastnosti a klikněte na tlačítko přidat vlastnost.

Rozevře se Vám nabídka, z které je třeba vybrat jednu z následujících možností:

Ano / ne
Číslo
Text
Výběr
Multivýběr

V následující části je popsáno, co které možnosti znamenají.

Typy vlastností:

  • Ano / ne

Tato vlastnost znamená, že produkt buď nějakou vlastnost má nebo nemá.
Na e-shopu se v detailu produktu v popisu zobrazí např:

Základní parametry:
Pára: ano
Horký vzduch: ne
gril: ano

Jak přidat vlastnost u které si mohu navolit pouze možnost ano nebo ne?

Vyberte Možnost Ano / Ne. Do kolonky Skupina vlastnosti zadejte “nadřazený” název, kterým chcete celou kategorii vlastností pojmenovat.
Pokud budete např. prodávat domácí spotřebiče, můžete zadat název Základní parametry. Uložte.
Zadejte Název již konkrétní vlastnosti (funkce), která bude spadat pod Skupinu vlastností (tedy např. pod Základní parametry).
U mikrovlnné trouby můžete vložit název např. Pára. Uložte. Zaškrtněte políčko, pokud produkt tuto vlastnost má (tedy páru) a uložte.

  • Číslo

Tato vlastnost znamená, že vlastnost produktu obsahuje pouze číslo.

Na e-shopu se v detailu produktu produktu může zobrazit v této podobě, např.:
Ohřev a výkon
Výkon grilu: 1000 W

Jak přidat vlastnost, u které se zobrazí číslo?

Vyberte možnost Číslo. Do kolonky Skupina vlastnosti zadejte název, kterým chcete vlastnosti pojmenovat. Pokud budete např. prodávat domácí spotřebiče, můžete znovu zadat název Základní parametry nebo pojmenovat úplně jinak. My ji pojmenujeme např. jako Ohřev a výkon.

Uložte. Zadejte Název konkrétní vlastnosti (funkce), např. Výkon grilu. Uložte. Vyplňte políčko Měrná jednotka. Např. W. Uložte. Nyní můžete zadat skutečné číslo. Tedy např. 1000 a znovu uložte.

  • Text

Tato vlastnost znamená, že vlastnost produktu obsahuje libovolný text. Na e-shopu se v detailu produktu může zobrazit v této podobě, např.

Ostatní parametry
Příslušenství: talíř, pařák

Vyberte možnost Text. Do kolonky Skupina vlastnosti zadejte název, kterým chcete vlastnosti pojmenovat. Pokud budete např. prodávat domácí spotřebiče, můžete znovu název Základní parametry nebo skupinu vlastností pojmenovat jinak, např. Ostatní parametry.

Uložte. Zadejte Název konkrétní vlastnosti (funkce), např. Příslušenství. Uložte. Vyplňte políčko Měrná jednotka, pokud chcete měrnou jednotku uvést. Pokud není u této vlastnosti potřeba, nechte Měrnou jednotku volnou a Uložte. Nyní můžete zadat libovolný text. My zde napíšeme např. talíř, pařák.

  • Výběr

Do vlastnosti produktu můžete pomocí funkce Výběr předem vytvořit seznam s různými možnostmi výběru vlastností.

Na e-shopu se v detailu produktu může zobrazit v této podobě, např.

Základní parametry
Ovládání: Tlačítkové

Vyberte možnost Výběr. Do kolonky Skupina vlastnosti zadejte název, kterým chcete vlastnosti pojmenovat. Pokud budete např. prodávat domácí spotřebiče, můžete znovu název Základní parametry. Uložte.
Zadejte Název konkrétní vlastnosti (funkce), např. Ovládání. Znovu uložte. Vyplňte políčko Možné hodnoty, většinou bude třeba uvést více hodnot, které je třeba od sebe oddělit tímto znakem |
Jakmile máte vyplněno, uložte. Zápis možných hodnot může vypadat např. takto:
Tlačítkové|dotykové

Nyní můžete vybrat správnou hodnotu. Na výběr budete mít tlačítkové nebo dotykové. My vybíráme tlačítkové.
Dejte uložit.

  • Multivýběr

Funkce multivýběr je podobná funkci Výběr, ale na rozdíl od klasického výběru u multivýběru můžete přidat více vlastností najednou.

Na e-shopu se v detailu produktu může zobrazit v této podobě, např.

Ostatní parametry
Specifické funkce: 12 programů vaření, 5 programů rozmrazování, Vaření v páře

Vyberte možnost Multivýběr. Do kolonky Skupina vlastnosti zadejte název, kterým chcete vlastnosti pojmenovat. Pokud budete např. prodávat domácí spotřebiče, můžete např. název Ostatní parametry. Uložte.

Zadejte Název konkrétní vlastnosti (funkce), např. Specifické funkce. Znovu uložte. Vyplňte políčko Název. Zde bude třeba zadat více hodnot, které je třeba od sebe oddělit tímto znakem |
Jakmile máte vyplněno, uložte.
Zápis možných hodnot může vypadat např. takto:
12 programů vaření|5 programů rozmrazování|Vaření v páře

Nyní můžete vybrat hned několik hodnot, které chcete k produktu přiřadit. Stačí jednotlivé hodnoty zaškrtnout a dát uložit.

Jak vlastnosti upravím nebo přidám?

Jednotlivé produkty je možné upravovat. Klikněte na záložku Produkty (horní menu) a v levém menu se Vám zobrazí Produktové vlastnosti.

Pod záložkou Produktové vlastnosti se zobrazí tyto záložky:

Skupiny vlastností – jedná se o celý název, kterým chcete pojmenovat celou skupinu vlastností: např. Základní parametry, Ostatní parametry, Rozměry

Vlastnosti – jsou to jednotlivé vlastnosti (spadají pod skupiny vlastností). Jedná se už o konkrétní vlastnosti např. Výkon grilu, Ovládání, výška, šířka atd.
Vlastnosti kategorií – k jednotlivým kategoriím lze hromadně přiřadit určité vlastnosti.

Vyberte jednu z možností a klikněte na tlačítko Přidat

Pokud kliknete na tlačítko Seznam, zobrazí se Vám seznam již dříve přidaných vlastností. Kliknutím na ikonku tužky vlevo můžete jednotlivé vlastnosti upravovat.